Ελληνική έρευνα στην βιοδυναμική, βιολογική και συμβατική γεωργία , από την ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ

Ελληνική έρευνα στην βιοδυναμική, βιολογική και συμβατική γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ


«

Επίδραση του βιολογικού, συμβατικού και βιοδυναμικού

συστήματος παραγωγής σε επιλεγμένες εδαφικές παραμέτρους

διαφόρων καλλιεργειών

»

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΦΩΤΕΙΝΗ


βλέπε το link

http://dspace.aua.gr/xmlui/bitstream/handle/10329/5953/Aggelopoulou_F.pdf?sequence=4