Υπεύθυνη δήλωση του dr. Harald C. Letizi: τέλος των επαγγελματικών υπηρεσιών σχετικά με τη βιοδυναμική και τη Demeter. Σταματάνε οι σχετικές υπηρεσίες μου μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το κείμενο αυτό είναι δημόσιο.

Στάλθηκε με email στην BFDI (ή Βιοδυναμική Ομοσπονδία – Demeter International www.demeter.net ) στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

+

Σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνω επισήμως ότι θα διακόψω κάθε είδους επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη βιοδυναμική γεωργία και την πιστοποίηση Demeter, που διαχειρίζεται η Βιοδυναμική Ομοσπονδία – Demeter International (ή συντομογραφία: BFDI), λόγω των θεμελιωδών διαφορών στην ηθική και στων σκοπών που έχω με αυτή τη διεθνή οργάνωση.

Αναμένω επίσης να εφαρμοστεί του Appendix 4 του προτύπου Demeter international σε περίπτωση χρήσης “μη επιτρεπόμενων” λιπασμάτων σε ένα Demeter πιστοποιημένο χωράφι, όπως συμβαίνει με τη χρήση του λιπάσματος “Biosol” , που παράγεται από την Sandoz/Novartis, εάν εφαρμόζεται σε πιστοποιημένους αγρούς Demeter. Aναμένω να δω να δημοσιεύεται ο κατάλογος των “απο-πιστοποιημένων” αγρών (σύμφωνα με το πρότυπο) και τον κατάλογο των “απο-πιστοποιημένων” προϊόντων που προέρχονται από τους ίδιους αγρούς. Λεπτομέρειες αναφέρονται παρακάτω.

Πριν από τριάντα χρόνια ήμουν φοιτητής στην Ιταλία και έψαχνα πώς να γνωρίσουμε και να σεβαστούμε τη Ζωή που περιέχεται σε κάθε άνθρωπο (human), ή “άνθρωπος” / anthropos (στα αρχαία ελληνικά, που σημαίνει “μια ζωντανή ψυχή σε ένα γήινο σώμα”), μελετώντας τι σημαίνει η ανθρώπινη “υγεία”, και βρήκα ότι η τροφή μπορεί να είναι μια θεραπεία για τον άνθρωπο, όπως εξήγισε ο Ιπποκράτης πριν από πολύ καιρό. Ο Ιπποκράτης δίδασκε τον σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή από τη σύλληψη (πριν από τη γέννηση), δίδαξε τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δίδαξε να θεραπεύει χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Ανάλογα με το είδος και την ποιότητα της τροφής υπάρχει η δυνατότητα να να θεραπεύσει ή να αρρωστήσει τους ανθρώπους. Γνωρίζοντας αυτό, άρχισα να ψάχνω πώς να παράγω καλλιέργειες χωρίς τοξικές ουσίες που έκαναν τους αγρότες άρρωστους, και μελέτησα πώς να αποκτήσω ένα τρόφιμο που δεν θα έχει υπολείμματα τοξικών ουσιών (ανεξάρτητα αν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε είδους βιολογικής καλλιέργειας κανονισμό ή πρότυπο).

Η βιοδυναμική γεωργία και η πιστοποίηση Demeter αποτέλεσαν ένα “κλάδος” της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής από το έτος 1996, αλλά σήμερα βλέπω ότι αυτό το “κλαδί” στον κήπο της ζωής μου και βλέπω ότι είναι νεκρό, παρ’ όλες τις προσπάθειές μου να το κρατήσω ζωντανό τα τελευταία δύο χρόνια ως διεθνές βιοδυναμικός σύμβουλος για τους Έλληνες αγρότες και επιχειρίσεις. Ξεκίνησα μια συμβουλευτική υπηρεσία για τους πελάτες μου στην Ελλάδα, επειδή αυτοί μου ζήτησαν να προσφέρω αυτή την υπηρεσία και επειδή είμαι επαγγελματικά σε θέση να το κάνω.

( https://www.biodynamic-advisors.org/en/directory-advisors?tx_pxpconsultants_pi1%5Baction%5D=show&tx_pxpconsultants_pi1%5Bconsultant%5D=8&tx_pxpconsultants_pi1%5Bcontroller%5D=Consultant&cHash=f252cdef66c394a552725b93013d09e4 )

Σήμερα σταματάω αυτές τις υπηρεσίες και βάζω τέλος στην συμβουλευτική υπηρεσία για την βιοδυναμική γεωργία που έκανα και σε κάθε θέμα υπηρεσιών που αφορούν την Demeter πιστοποίηση, κόβοντας αυτό το νεκρό “κλαδί”. Τέλος.

Τα “νέα κλαδιά” θα αναπτυχθούν και θα είναι καρποφόρα χάρη στο νέο φως του ήλιου που αφέθηκε ελεύθερο να εισέλθει μετά το απαραίτητο κλάδεμα. Τα “νέα κλαδιά” θα είναι ηθικά σύμφωνα με την ηθική, τους σκοπούς και τη συνείδησή μου.

Παραδείγματα και δάσκαλοι που υποδεικνύουν την ηθική της συνείδησής μου είναι, για παραδείγματος χάριν:

– Ο Ιησούς Χριστός (θεράπευε τους ανθρώπους, να σεβαστεί η Ζωή, να σεβαστεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να σεβαστεί η ζωντανή ψυχή στο γήινο ανθρώπινο σώμα του “ανθρώπου”, μην σκοτώνετε),

– Μωυσής (10 εντολές, μεταξύ των οποίων: να μην διαπράττεις “ανθρωποκτονία”, να μην λες ψέματα, να μην κλέβεις, να μην κάνεις εμπόριο του ανθρώπινου σώματος κ.λπ,)

– Ιπποκράτης (σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, μη σκοτώνεις, να θεραπεύεις τους ανθρώπους και να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, να χρησιμοποιείς την τροφή για να θεραπεύεις τον άνθρωπο).

Η ηθική μου και τα πεδία εφαρμογής μου αναφέρονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, 2012/C 326/02 (Charter of Fundamental Rights of the European Union) που είναι ένας ανώτερος κανόνας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT .

Αυτός ο Χάρτης έχει ήδη παραβιαστεί πολλές φορές από διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα και ιδιωτικούς οργανισμούς τα τελευταία χρόνια, αλλά κανείς στην οργάνωση BFDI δεν το παρατήρησε.

Μιλώντας για τη βιοδυναμική συμβουλευτική εμπειρία και τα τεχνικά θέματα, τα τελευταία δύο χρόνια έχω περάσει μήνες για να εξηγήσω στο γραφείο πιστοποίησης BFDI ότι ένα “υδατοδιαλυτό εκχύλισμα φυκιών” (Acadian) και ένα “χαλκούχο σκεύασμα” (Kocide 2000) συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα της Demeter τα τελευταία 25 χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυτές οι εμπορικές εισροές δεν περιλαμβάνονταν στην λίστα των “εγκεκριμένων από το FiBL (Γερμανία)”. Αυτές οι εισροές αναφέρονται στα πρότυπα και είναι σύμφωνα με αυτά, ενώ η λέξη “Fibl” δεν υπήρχε ποτέ στα πρότυπα Demeter international, μέχρι το τέλος του έτους 2023. Μόνο από την 1 Ιανουαρίου 2024 ο όρος “εγκεκριμένο από το FiBL (Γερμανία)” εισήχθη για πρώτη φορά στο πρότυπο Demeter international.

Έτσι, προφέρω τον όρο ΤΕΛΟΣ (“END”) για τις επαγγελματικές υπηρεσίες μου στην βιοδυναμική γεωργία για πρώτη και οριστική φορά.

Οι εξηγήσεις που έδωσα σχετικά με τις εισροές το έτος 2022 ήταν οι αναγκαίες λόγω του κινδύνου χρηματικών κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει το γραφείο πιστοποίησης της BFDI προς τον βιοδυναμικό αγρότη σε περιπτώσεις “μη συμμόρφωσης” εισροών. Υπάρχουν κυρώσεις που θα ζητηθούν στον γραφείο πιστοποίησης όταν αυτό το γραφείο δεν σέβεται το πρότυπο που ισχύει; Όχι.

Αντίγραφο του “συμφωνητικού” μεταξύ του αγρότη και της BDFI είναι διαθέσιμο εδώ, που δείχνει ποιος είναι υπεύθυνος για τι και σε ποιον μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις και πρόστιμα.

https://organicgarden.gr/documents/54918_Licensee-BFDI_LicenseAgreement_20-12-2022.pdf

Και μια περίληψη του εγχειριδίου διαχείρισης ποιότητας όπου οι κυρώσεις είναι είναι διαθέσιμες εδώ.

https://demeter.net/wp-content/uploads/2022/11/5.0_EN_ICOQualityManualPublicSummary_PID_22-11-03.pdf

Προειδοποίησα επίσης πολλές φορές ότι η ευθύνη της πιστοποίησης είναι του γραφείου πιστοποίησης BFDI, συμπεριλαμβανομένη η κατανόηση αν μια εισροή (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κτλ.) είναι σύμφωνη ή όχι με το ισχύον πρότυπο, ενώ δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί αυτή η ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση σε ένα εξωτερικό ιδιωτικό ινστιτούτο όπως η Fibl, που έχει επίσης θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

Έχουν παρατηρηθεί λάθη της Fibl Γερμανίας, όπως όταν η Fibl “ενέκρινε” μια γεωργική εισροή που δεν υπήρξε ποτέ: το “Kodice opti”.

Δείτε το αντίγραφο εδώ:https://organicgarden.gr/documents/Kodice.pdf . Παρά την επιμονή της επικεφαλής του γραφείου πιστοποίησης, το Kodice opti δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ, επειδή το “Kodice” ήταν ένα τυπογραφικό λάθος του “Kocide”, όπως είπα από την αρχή στην επικεφαλής του γραφείου πιστοποίησης BFDI. Σήμερα, και πάλι, το Kocide opti είναι παρόν ως “εγκεκριμένη” εισροή στην ιστοσελίδα https://demeter.net/services/approved-inputs/#/ , ενώ η εκτύπωση της έγκρισης του “Kodice opti” παραμένει ως ιστορική απόδειξη αυτού του σφάλματος.

Ο χρόνος και η ενέργειά μου έχουν δαπανηθεί για να εξηγήσω και αυτά τα γεγονότα στο γραφείο πιστοποίησης BFDI, ώστε να κατανοήσει ευκολότερα το λάθος, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί.

Τον τελευταίο χρόνο, λοιπόν, είδα το γραφείο πιστοποίησης BFDI να επιμένει να αποφεύγεται κάθε επιθεώρηση κατά το πρώτο έτος της περιόδου μετατροπής, για όλα τα αγροκτήματα (συμπεριλαμβανομένου και ενός πελάτη μου), παραβιάζοντας ανοιχτά τον κεφάλαιο “6.4.4.2.Ημιγρήγορη και γρήγορη μετατροπή” των προτύπων του που ισχύουν. Ξόδεψα μήνες για να εξηγήσω στο γραφείο πιστοποίησης BFDI και στο διοικητικό συμβούλιο και τον γενικό γραμματέα της BFDI ότι πρέπει να γίνει μια πρώτη επιθεώρηση κατά το πρώτο έτος της μετατροπής, σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο. Έχουν προκληθεί ζημιές, λόγω αυτής της καθυστέρησης. Έχουν περάσει μήνες για να εξηγήσουμε αυτό που είναι προφανές για άλλους ανθρώπους.

Η επίμονη έλλειψη σεβασμού του προτύπου που έγινε από το γραφείο πιστοποίησης BFDI παραβιάζει την αξιοπρέπεια του αγρότη, ο οποίος υπέγραψε μια συμφωνία με την BFDI, όπου ο αγρότης υποχρεώνεται να σέβεται το ισχύον πρότυπο, ενώ το γραφείο πιστοποίησης δεν το σέβεται.

Για τους λόγους αυτούς επίσης, έβαλα “τέλος” (END) στην επαγγελματική μου δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν την βιοδυναμική γεωργία και την πιστοποίηση Demeter.

Μετά από αυτό, εξήγησα ήδη στο γραφείο πιστοποίησης BFDI και στην το διοικητικό συμβούλιο του BFDI τα προβλήματα που συνδέονται με την επιμονή να θεωρηθεί “εγκεκριμένο από το fibl = σύμφωνο με το πρότυπο” και “μη εγκεκριμένο από το fibl =δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο”, ενώ η Fibl Γερμανίας δεν έχει κατάλογο των “μη εγκεκριμένων” εισροών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατασκευαστές καταβάλλουν τέλη στην Fibl προκειμένου να λάβουν μια “έγκριση”, και συνεχίζουν να πληρώνουν ετήσια τέλη για τη διατήρηση της “έγκρισης”, ενώ κανένας κατασκευαστής δεν πληρώνει για τη διατήρηση του καταλόγου “μη εγκεκριμένων” εισροών. Ως λογική συνέπεια αυτού, ο κατάλογος των “εγκεκριμένων εισροών” δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο ότι οι άλλες εισροές δεν είναι σύμφωνες με το πρότυπο, διότι μπορεί ο κατασκευαστής να μην πλήρωσε ποτέ για μια “έγκριση”, ή ο κατασκευαστής με αρχική “έγκριση” να σταμάτησε να πληρώνει τα ετήσια τέλη και να “έχασε την έγκριση” για τις εισροές του που είναι σύμφωνες με το πρότυπο.

Υπάρχουν θέματα ευθύνης στην πιστοποίηση που είναι αποκλειστικά του γραφείου πιστοποίησης, όπως το να καταλάβει αν ένα αγροτικό εφόδιο συμμορφώνεται με το πρότυπο, επειδή το γραφείο πιστοποίησης είναι αυτό που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Οι αγρότες δεν μπορούν να καταχωρίσουν ένα νέο γεωργικό εφόδιο στον κατάλογο Fibl των “εγκεκριμένων” εισροών, επειδή δεν τους επιτρέπεται να το κάνουν.

Υπάρχουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, διότι ο “κατάλογος εγκεκριμένων εισροών Fibl (Γερμανία) ” καταρτίζεται μετά την καταβολή ετήσιων τελών από τους κατασκευαστές στην Fibl, η οποία έχει συμφωνία με την BFDI. Η Βιοδυναμική Ομοσπονδία (της BFDI) είναι ιδιοκτήτρια του εμπορικού σήματος “Demeter” και για την γεωργικές εισροές (λιπάσματα / fertilizers

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W10780726 και

φυτοφάρμακα / pesticides herbicides

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01283171 ) και μπορεί ζητήσει “πνευματικά δικαιώματα” για τη χρήση της λέξης “Demeter” σε κάθε “επιβεβαίωση” της “έγκρισης” που εκδίδει η Fibl.

Είναι επίσης περίεργο που η Fibl δηλώνει στην Ifoam ότι είναι μόνο ένα ερευνητικό ινστιτούτο (https://directory.ifoam.bio/affiliates/512-forschungsinstitut-fur-biologischen-landbau-deutschland ), και όχι πιστοποιητής γεωργικών εισροών, ενώ η Demeter International δηλώνει στην Ifoam ότι παρέχει επίσης την υπηρεσία πιστοποίησης των γεωργικών εισροών (λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές εισροές). https://directory.ifoam.bio/certification_bodies/78 ), παρόλο που γραφείο πιστοποίησης BFDI επιμένει με μένα να πει ότι είναι η Fibl (Γερμανία) υπεύθυνη για τις “εγκρίσεις” των εισροών. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως κάποιος έγραψε κάτι συμπεριλαμβανομένων των λαθών, ή μπορεί κάποιος να λέει ψέματα. Ποιος ξέρει.

Γνωρίζοντας αυτό, βλέπω ότι μια γεωργική εισροή “εγκεκριμένη” από την Fibl Γερμανία για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ είναι στην πραγματικότητα “μη σύμφωνη”, αλλά έχει “εγκριθεί” από την Fibl επί πολλά χρόνια.

Αυτό το λίπασμα ονομάζεται “Biosol” , είναι “εγκεκριμένο” από την Demeter/Fibl, (https://demeter.net/services/approved-inputs/#/result/b01ff360-8f9b-441c-a971-efdf8ce8e18f/3bbeaa3b-92cf-4630-b80d-3e0b69790d45/en_GB), οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι κατασκευασμένο από “μυκητιακή βιομάζα” και ο κατασκευαστής είναι SW- Düngesysteme. Στην πραγματικότητα η SW- Düngesysteme είναι ο γερμανικός διανομέας, και το προϊόν παρασκευάζεται από την Sandoz Austria (όμιλος Novartis).

https://www.biosol.com/usa/002/sales_partners.html

https://graniteseed.com/storage/2017/04/Biosol.pdf βλέπε “κατασκευή πενικιλλίνης, βιομάζα μυκήτων (μυκήλιο)”.

Συμβαίνει ότι το υλικό αυτό δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ περί βιολογικής γεωργίας (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj ).

Η Sandoz ίδρυσε τη Novartis και παράγει αντιβιοτικά της οικογένειας της πενικιλίνης: https://www.novartis.com/news/media-releases/sandoz-announces-plans-joint-investment-help-strengthen-future-antibiotics-manufacturing-europe

Ζήτησα από την επικεφαλής του γραφείου πιστοποίησης BFDI (στις 23 Οκτωβρίου 2023) το όνομα του είδους της “μυκητιακής βιομάζας” του εγκεκριμένου λιπάσματος “biosol”, προκειμένου να καταλάβω αν είναι σύμφωνο με τους βιολογικούς κανονισμούς της ΕΕ. Μου απάντησε ότι πρέπει να ρωτήσω το κατασκευαστή. Αυτό συμβαίνει επειδή η Fibl έχει μια “πολιτική εμπιστευτικότητας” προκειμένου να αποφύγει να δείξει όλα τα συστατικά που περιέχονται στις “εγκεκριμένες” εισροές: η Fibl εγκρίνει την αγροτική εισροή, και μετά είναι θέμα πίστης να πιστέψουμε ότι η αξιολόγηση είναι σωστή.

Τι συμβαίνει αν κάνει ένα τεράστιο λάθος; Για να δούμε.

Η μυκητιακή βιομάζα, στην πραγματικότητα, αποτελείται από απόβλητα από το μυκήλιο του Penicillium chrysogenum (πιθανότατα γενετικά τροποποιημένο), ή Penicillium spp., από την φαρμακευτική βιομηχανία αντιβιοτικών Sandoz/Novartis, και μεταμορφώνει τα πιστοποιημένα βιολογικά και βιοδυναμικά χωράφια σε χωματερή φαρμακευτικών αποβλήτων. Δείτε την επίσημη ετικέτα εδώ https://organicgarden.gr/documents/biosol-sandoz.pdf που δείχνει το είδος του μυκηλίου “pilzmycele der Penicillium chrysogenum” = “μυκηλιακό μυκήλιο”.του Penicillium chrysogenum” (https://www.biogard.gr/wp-content/uploads/2022/07/Full-page-photo.pdf )

Ο κανονισμός της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα εγκρίνει ως κάποιο είδος λιπάσματος μόνο το μυκήλιο από: “Απόβλητα καλλιέργειας μανιταριών – Η αρχική σύνθεση του υποστρώματος περιορίζεται σε προϊόντα του παρόντος παραρτήματος” …. (κανονισμός: κανονισμός ΕΕ 2008/889 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj ). Το μανιτάρι καλλιεργείται για την παραγωγή τροφίμων, ενώ η πενικιλλίνη είναι μια μούχλα που ζυμώνεται για παραγωγή αντιβιοτικών.

Η “έγκριση” που δόθηκε από τη Fibl Γερμανίας στο “biosol” δεν είναι μόνο για χρήση σε βιολογικά προϊόντα της ΕΕ και το πρότυπο Demeter, αλλά και για τη Naturland Germany, Bioland Germany και άλλα συστήματα πιστοποίησης (βλ.

https://www.input-list.com/search.html#/result/b01ff360-8f9b-441c-a971-efdf8ce8e18f/3c57d0fe-64d5-4aae-8471-b3e9746b7086/en_GB

), συμπεριλαμβανομένου του Easy-cert Austria (https://www.biosol.com/auto_cms/original/mationofeuregulationorganicproduction_2.pdf ).

Όλοι τους θα έχουν μια συζήτηση με την Fibl σχετικά με αυτό το σφάλμα.

Οι καταναλωτές των πιστοποιημένων βιολογικών τροφίμων μπορούν επίσης να προσποιηθούν κάποιες εξηγήσεις.

Στην Ιταλία το λίπασμα “biosol” της Sandoz είναι καταχωρημένο στο Υπουργείο Γεωργίας για να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συμβατικά χωράφια, όχι σε βιολογικά χωράφια. Αυτό είναι εμφανές στην εκτύπωση της σελίδας “uso convenzionale” σχετικά με το καταχωρημένο λίπασμα “biosol” της Sandoz (βλ. εδώ : https://organicgarden.gr/documents/biosol%20uso%20convenzionale%20Registro%20Fertilizzanti%20-%20Fertilizzante%20Dettaglio.pdf )

Στη διεθνή ετικέτα που αναφέρεται εδώ https://www.biogard.gr/wp-content/uploads/2022/07/Full-page-photo.pdf είναι προφανές ότι στο ιταλικό τμήμα της ετικέτας δεν υπάρχει καμία ένδειξη να είναι σύμφωνη με τη χρήση στη βιολογική γεωργία, διότι στην Ιταλία μπορεί να να χρησιμοποιείται μόνο σε συμβατικούς αγρούς.

Προσθέτοντας μερικά ακόμη προβλήματα στο υλικό του μυκηλίου “Penicillium”, μπορούμε να υποθέτουμε ότι κάποια πηγή αζώτου στο υπόστρωμα κατά τη διάρκεια της ζύμωσης δεν είναι εντελώς οργανικό, αλλά πιθανόν και από συμβατική μορφή αζώτου. Είναι απλώς πολύ πιθανό. Βλέπε σε αυτό το σύνδεσμο έγγραφο σχετικά με τη “βιομηχανική διαδικασία της πενικιλίνης”: “Η πηγή αζώτου είναι γενικά παρέχεται με τη μορφή θειικού αμμωνίου ή οξικού αμμωνίου ή νιτρικό αμμώνιο” (βλέπε στο κείμενο: “Nitrogen source is generally supplied in the form of ammonium sulphate or ammonium acetate or ammonium nitrate”).

Υπάρχει επίσης μια πολύ σοβαρή πιθανότητα όλα τα στελέχη των Penicillium spp. που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής αντιβιοτικών πενικιλλίνης να είναι επίσης “γενετικά τροποποιημένα” (GMO) ή “γενετικά κατασκευασμένα” (Genetically engineered ) , επειδή είναι σύνηθες σε μια τέτοια βιομηχανία να χρησιμοποιούνται πολύ παραγωγικά μικροβιακά στελέχη. Το ποσοστό της πενικιλλίνης στο ζυμούμενο υλικό αυξήθηκε κατά περίπου 2000% τα τελευταία εβδομήντα χρόνια, λόγω των γενετικών βελτιώσεων και τροποποιήσεων των στελεχών Penicillium. Βλέπε στα σχετικά έγγραφα: “Παραγωγή πενικιλλίνης σε βιομηχανικά στελέχη Penicillium chrysogenum P2niaD18 δεν εξαρτάται από τον αριθμό αντιγράφων του γονιδίων βιοσύνθεσης”(“Penicillin production in industrial strain Penicillium chrysogenum P2niaD18 is not dependent on the copy number of biosynthesis genes”) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27072635/ και βλ:

CRISPR/Cas9 Based Genome Editing of Penicillium chrysogenum , https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-017-0335-8 )

Έτσι, φαίνεται, ότι αυτή η “εγκεκριμένη από την Fibl Γερμανίας” εισροή είναι στην πραγματικότητα “μη σύμφωνη” με τον κανονισμό της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα λόγω της φύσης της πρώτης ύλης (Penicillium spp . από απόβλητα από τη βιομηχανία αντιβιοτικών), και επίσης είναι πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια της ζύμωσης να χρησιμοποιούνται συμβατικές πηγές αζώτου (αμμώνιο) και πολύ πιθανόν τα χρησιμοποιούμενα στελέχη Penicillium spp είναι επίσης ΓΤΟ. Αυτή είναι η εισροή που εγκρίνει η Fibl Γερμανίας και η Demeter International επίσης, παρά το γεγονός ότι δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την βιολογική γεωργία.

Τι συμβαίνει εάν ένας κατασκευαστής πληρώνει για “ερευνητικές υπηρεσίες” της Fibl και στη συνέχεια πληρώνει ξανά για την “έγκριση” στον κατάλογο της Fibl Γερμανίας παρά το γεγονός ότι το υλικό δεν συμμορφώνεται με τους βιολογικούς κανονισμούς της ΕΕ;

Συμβαίνει ότι η εισροή γίνεται “εγκεκριμένη”, αλλά υπό συνθήκες σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων της Fibl (https://www.fibl.org/en/contact-site-information ).

Η Sandoz χρηματοδότησε την Fibl το 2004 για ένα ερευνητικό πρόγραμμα για το σπανάκι σχετικά με την χρήση του Agro-biosol (Agro-biosol είναι συνώνυμο του “biosol”).

https://www.biosol.com/auto_cms/original/bericht-spinat-agrobiiosol_2004.fibl.pdf

Αυτό συνέβη και πάλι το 2004 στο μαρούλι (Effect of AGRO BIOSOL® on the Long-term Nitrogen Supply and Health of Lettuce , By order of: Sandoz GmbH, A-6250 Kundl, Αυστρία )

https://www.biosol.com/auto_cms/original/bericht_salat__1.pdf

Συνέβη ξανά το 2011 στους αμπελώνες και την παραγωγή κρασιού https://www.fibl.org/en/themes/projectdatabase/projectitem/project/106 .

Γνωρίζοντας ότι η Sandoz/Novartis πληρώνει Fibl τουλάχιστον από το έτος 2004 για διάφορες υπηρεσίες, και βλέποντας ότι ένα μη συμμορφούμενο υλικό είναι “εγκεκριμένο” από την Fibl Γερμανίας για να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα βιολογικά πρότυπα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η Fibl δεν είναι σύμφωνη με την προσωπική μου ηθική και ούτε με τα δικά μου πρότυπα .

Λόγω αυτής της γνώσης αποφεύγω οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με αυτό το ινστιτούτο, και με οποιονδήποτε δίνει σημασία στο ίδιο ινστιτούτο αυτό, συμπεριλαμβανομένη η BFDI.

Η Demeter International και η Βιοδυναμική Ομοσπονδία (BFDI) δηλώνουν μερικές φορές ότι είναι κατά των γενετικά τροποποιημένων σπόρων και να είναι κατά των συμβατικών αντιβιοτικών (βλ. επίσης τα περιεχόμενα στα πρότυπα Demeter), ενώ εγκρίνει τη χρήση ως λίπασμα τα απόβλητα που προέρχονται από πιθανώς ΓΤΟ Penicillium που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αντιβιοτικών. Σαν να ακούγεται μη συνεπές.

Ένας οργανισμός που δίνει την “έγκριση” σε μια γεωργική εισροή που “δεν είναι κατάλληλη” για να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα σε πιστοποιημένα βιολογικά χωράφια της ΕΕ. , με βιολογικά κριτήρια, έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

1 – προδίδει την καλή πίστη των βιολογικών και βιοδυναμικών γεωργών βάζοντας τους αντιμέτωπους με μια πολύ πιθανή απο-πιστοποίηση των αγρών όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το μη επιτρεπόμενο λίπασμα. Τα ίδια χωράφια αρχίζουν πάλι από την αρχή της περιόδους μετατροπής, και οι αποδόσεις και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα χωράφια πρέπει να αποχαρακτηριστούν και να θεωρηθούν “συμβατικά”,

2 – προδίδει την καλή πίστη των καταναλωτών βιολογικών τροφίμων και βιολογικών προϊόντων,

3 – προδίδει την καλή πίστη των διανομέων γεωργικών εφοδίων για την βιολογική γεωργία,

4 – θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός , για τους διανομείς και κατασκευαστών λιπασμάτων πραγματικά κατάλληλων για την χρήση στη βιολογική πιστοποιημένη γεωργία, επειδή ένα μη συμβατό λίπασμα έχει διανεμηθεί στην αγορά σε ανταγωνισμό με τα “συμμορφούμενα” τους λίπασμα, μειώνοντας την πιθανή δυνατότητα πώλησης των “συμμορφούμενων” λιπασμάτων.

Στο διεθνές πρότυπο 2023 της Demeter (σε ισχύ μέχρι σήμερα) και στο στο πρότυπο 2024 αναγράφεται:

“Παράρτημα / Appendix 4: Επιτρεπόμενα/περιορισμένα λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους (Permitted/restricted fertilisers and soil conditioners)

…………….

Οποιαδήποτε χρήση υλικού που δεν επιτρέπεται από το παρόν πρότυπο οδηγεί σε αποπιστοποίηση της εκμετάλλευσης, ή τουλάχιστον των καλλιεργειών και των περιοχών που έχουν υποστεί την εφαρμογή. Βλέπε επίσης το κεφάλαιο 3.7.

Any use of a material not permitted by this Standard leads to decertification of the farm, or at least of the treated crops and areas. See also chapter 3.7.

…………………

Σε αυτό το σημείο, αναμένω επίσημα ότι το γραφείο πιστοποίησης BFDI, και το διοικητικό συμβούλιο του BFDI, θα εφαρμόσουν το Διεθνές Πρότυπο Demeter σε περιπτώσεις χρήσης λιπασμάτων που “δεν συμμορφώνονται” με τον κανονισμό της ΕΕ για την βιολογική γεωργία , και κατά συνέπεια “δεν επιτρέπεται” ούτε στα πρότυπα Demeter.

Η ενέργεια που πρέπει να ληφθεί, σύμφωνα με το πρότυπο, είναι η “απο-πιστοποίηση” των αγρών στους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί το λίπασμα “Biosol” , και η απο-πιστοποίηση όλων των προϊόντων που προέρχονται από τα εν λόγω αγροτεμάχια. Τα ίδια χωράφια πρέπει να ξεκινήσουν και πάλι από το σημείο “μηδέν” της περιόδου μετατροπής.

Ως καταναλωτής βιολογικών προϊόντων, ως επιχειρηματίας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας και ως επαγγελματίας γεωπόνος που ασχολείται με θέματα βιολογικής γεωργίας ζητώ επίσημα να δημοσιευθεί επίσημα στο διαδίκτυο (ενδεχομένως στην ιστοσελίδα www.demeter.net ) ο κατάλογος των αγροκτημάτων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποίησαν το μη επιτρεπόμενο λίπασμα “Biosol” (που παράγεται από την Sandoz / Novartis και μερικές φορές διανέμεται από την SW- Düngesysteme ) τα τελευταία τρία χρόνια και αναμένω να δημοσιευθεί ο κατάλογος των προϊόντων που λαμβάνονται από αυτά τα αποχαρακτηρισμένα χωράφια τα τελευταία τρία χρόνια και τους αριθμούς παρτίδας τους προκειμένου να αποφύγω να αγοράζω τα συγκεκριμένα προϊόντα ως “βιολογικά” ενώ στην πραγματικότητα είναι “συμβατικά”, και προκειμένου να ζητήσω απο-πιστοποίηση αυτών των παρτίδων από τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Αναμένω να ενημερωθώ αμέσως όταν θα δημοσιευθούν οι κατάλογοι αυτοί, ώστε να μπορέσω να τους διαβάσω και να αποφύγω κάθε περαιτέρω ζημία στο σύστημα βιολογικής γεωργίας.

Το κείμενο αυτό είναι δημόσιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο καταναλωτή, ίδρυμα, εταιρεία ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Με πίστη/in faith

Harald C. Letizi

(Δρ. γεωπόνος / Dottore Agronomo)

www.organicagriculture.gr/biodynamiki

….

Harald C. Letizi (dr. γεωπόνος)

Αγ. Σπυρίδωνος , 57500 Επανομή , Θεσσαλονίκης

τηλ.+30 2392301152 mob: +30 6979221718

harald@biosporos.gr

www.biosporos.gr – www.organicgarden.gr

+